Kom verder bij elkaarmet je ideemet je verhaalspringenvooruitdan je dachtnaar buitenmet je bedrijfmet je vraagonlinemet filmin de kerkgroeier

de energie achter
financiële rust

VKG

De financieel adviseur die jou helpt met je verzekeringen en andere financiële producten heeft zelf niet rechtstreeks contact met de verzekeraar. Dat contact wordt verzorgd door een organisatie als VKG, die 2700 aangesloten adviseurs toegang biedt tot een zo breed mogelijk aanbod van zoveel mogelijk verzekeraars.

Dat is best een complex verhaal, want VKG (een zelfstandig onderdeel van ASR) is als het ware de adviseur van de adviseur, de intermediair van de intermediair. Financieel adviseurs begrijpen dat wel, maar hoe leg je dat uit aan de klanten van die adviseurs of potentiële medewerkers? VKG vroeg ons daarom te helpen hun interne en externe boodschap vorm te geven.

Een groeisessie leidde tot een onderscheidende positionering, die we vertaalden naar een corporate story die precies verwoordt wat de medewerkers van VKG drijft. We pakten door met een logo, uitgewerkt in een huisstijlhandboek voor eenduidige on- en offline communicatie. Gevolg: enthousiaste medewerkers en meer aangesloten adviseurs. Zo werd VKG de energie achter financiële rust.

  • Branding
  • Identiteit
  • Webdesign

Ook bouwen aan een sterk merk, met een eigen gezicht?

kom verder