Kom verder bij elkaarmet je ideemet je verhaalspringenvooruitdan je dachtnaar buitenmet je bedrijfmet je vraagonlinemet filmin de kerkgroeier

kieswijzer
voor
kinderen

Young & Connected

De wettelijke leeftijdsgrens om te stemmen in Nederland is 18 jaar. Het is echter belangrijk dat kinderen daarvóór al actief bij de politiek worden betrokken. Zij zijn immers de toekomst en door kinderen op vroege leeftijd kennis te laten maken met de politiek, worden zij alvast een stukje voorbereid op hun eigen rol in de maatschappij.

Dat vond ook Wytze Walstra. Toen hij 9 jaar oud was (2010), bedacht hij de Kinderstemwijzer; een stemwijzer in ‘kindertaal’. Ruim 10 jaar later voelt Wytze Walstra nog steeds de noodzaak om kinderen bewust te maken van het belang van de verkiezingen. Hij benaderde Kidsweek en Samsam om een vernieuwde versie, de Kieswijzer voor Kinderen te ontwikkelen.

Wij hebben geholpen de nieuwe tool te ontwikkelen. Deze tool, waarbij design, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid samenkomen, heeft gewerkt; na de ‘verbouwing’ is deze ruim 300.000 keer ingevuld. Mede dankzij onze metingen aan de achterkant is er een breder statistisch inzicht in de politieke voorkeur van Nederlandse kinderen.

Het NOS Jeugdjournaal heeft destijds aandacht besteedt aan de Kieswijzer voor Kinderen. Bekijk het fragment hier.

  • Website
  • Webdesign
  • Tooling
  • Data
  • UX/UI

Meetbare resultaten

Aan de hand van de resultaten van de ingevulde Kieswijzer, kunnen we eenvoudig relaties leggen tussen standpunten en doelgroepen o.b.v. bijvoorbeeld geslacht of leeftijd. Deze resultaten worden overzichtelijk weergegeven in het dashboard van de website.

Doelgroep

De website kieswijzervoorkinderen.nl is toegespitst op kinderen tot 18 jaar oud. Dat betekent dat de vraagstelling en de antwoorden, maar ook de uitstraling is gericht op deze doelgroep.

Ook bouwen aan een sterk merk, met een eigen gezicht?

kom verder